ברוך בואך לאתר סדרות הטלוויזיה הקלאסיות.

בשלב זה אתה צופה בפורום כאורח עם גישה מוגבלת. עם הצטרפותך ללא תשלום לקהילה שלנו, תוכל לשלוח הודעות ותגובות, לקבל הודעות פרטיות ולבצע פעילויות נוספות. הרישום מהיר, קל וחופשי לחלוטין הצטרף לקהילה שלנו עוד היום!
אם אתה נתקל בבעיה כלשהיא בתהליך הרישום, תוכל ליצור קשר עם מנהל האתר באמצעות הקישור הבא צור קשר לתמיכה.

חזור   סדרות הטלוויזיה הקלאסיות > שאלות נפוצות
דף הבית אחסון תמונות חפש הודעות היום סמן פורומים כנקראו
חברים לוח שנה משחקי נוסטלגיה חידוני נוסטלגיה תגובות מקוונות תוויות

vB Code
vB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use vB Code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the vB Codes you can use to format your messages.
vB Code List
[b], [i], [u] Bold / Italic / Underline
[color] Color
[size] Size
[font] Font
[highlight] Highlight
[left], [right], [center] Left / Right / Center
[indent] Indent
[email] Email Linking
[url] URL Hyperlinking
[thread] Thread Linking
[post] Post Linking
[list] Bulleted Lists / Advanced Lists
[img] Images
[code] קוד
[php] PHP Cקוד
[html] קוד HTML
[quote] צטט
[noparse] Stop vB Code Parsing
[attach] קובץ מצורף
[attcap] Highslide Attachment Caption
[Commie] יישור תמונה לשמאל
[e] Esnips
[en-wikipedia] Wikipedia reference-link
[gv] Google Video
[he-wikipedia] Wikipedia reference-link
[Highlight] Highlight
[imdb] IMDb
[link] internal link
[Nazi] יישור תמונה לימין
[yt] youtube
Incorrect vB Code Usage:
  • [url] www.vbulletin.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email][email protected][email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Bold / Italic / Underline
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.
Usage [b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Example Usage [b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Output this text is bold
this text is italic
this text is underlined

Color
The [color] tag allows you to change the color of your text.
Usage [color=אפשרות]value[/color]
Example Usage [color=blue]this text is blue[/color]
Example Output this text is blue

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Usage [size=אפשרות]value[/size]
Example Usage [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Output this text is two sizes larger than normal

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Usage [font=אפשרות]value[/font]
Example Usage [font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Output this text is in the courier font

Highlight
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Usage [highlight]value[/highlight]
Example Usage [highlight]this text is highlighted[/highlight]
Example Output this text is highlighted

Left / Right / Center
The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.
Usage [left]value[/left]
[center]value[/center]
[right]value[/right]
Example Usage [left]this text is left-aligned[/left]
[center]this text is center-aligned[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Example Output
this text is left-aligned
this text is center-aligned
this text is right-aligned

Indent
The [indent] tag allows you to indent your text.
Usage [indent]value[/indent]
Example Usage [indent]this text is indented[/indent]
Example Output
this text is indented

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [email]value[/email]
[email=אפשרות]value[/email]
Example Usage [email][email protected][/email]
[[email protected]]Click Here to Email Me[/email]
Example Output [email protected]
Click Here to Email Me

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [url]value[/url]
[url=אפשרות]value[/url]
Example Usage [url]http://www.televizia.net/vb[/url]
[url=http://www.televizia.net/vb]סדרות הטלוויזיה הקלאסיות[/url]
Example Output http://www.televizia.net/vb
סדרות הטלוויזיה הקלאסיות

Thread Linking
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]value[/thread]
Example Usage [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Click Me![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://www.televizia.net/vb/showthread.php?t=42918
Click Me!

Post Linking
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [post]postid[/post]
[post=postid]value[/post]
Example Usage [post]269302[/post]
[post=269302]Click Me![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://www.televizia.net/vb/showthread.php?p=269302#post269302
Click Me!

Bulleted Lists
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Usage [list]value[/list]
Example Usage [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  • list item 1
  • list item 2

Advanced Lists
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Usage [list=אפשרות]value[/list]
Example Usage [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Images
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Usage [img]value[/img]
Example Usage [img]http://www.televizia.net/vb/images/aria/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)

[url=http://www.vbulletin.com] [img]http://www.televizia.net/vb/images/aria/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
Example Output (Not linked)

(Linked)

קוד
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Usage [code]value[/code]
Example Usage [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Example Output
קוד:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP Cקוד
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Usage [php]value[/php]
Example Usage [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Example Output
PHP Cקוד:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


קוד HTML
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Usage [html]value[/html]
Example Usage [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Example Output
קוד HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

צטט
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Usage [quote]צטט[/quote]
[quote=שם המשתמש]value[/quote]
Example Usage [quote]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival;159495]vBulletin[/quote]
Example Output
צטט:
vBulletin
צטט:
במקור פורסם על ידי John Percival
vBulletin
צטט:
במקור פורסם על ידי John Percival צפה בהודעה
vBulletin

Stop vB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of vB Code.
Usage [noparse][b]value[/b][/noparse]
Example Usage [noparse][b]vBulletin[/b][/noparse]
Example Output [b]vBulletin[/b]

קובץ מצורף
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Usage [attach]attachmentid[/attach]
Example Usage [attach]12345[/attach]
Example Output

Highslide Attachment Caption
This code allows you to add captions to your attachment images. When your attachments are clicked, they will have this caption below the large image in the pop-out window. You use them so [attcap=1234] where 1234 = the attachment id, you can see the attachment id by hovering over the attachment and making a note of the URL it links to, it will include attachmentid=. Or, if you are using inline attachments, the number between [ATTACH][/ATTACH] is the one you want.
Usage [attcap=אפשרות]value[/attcap]
Example Usage [attcap=1234]My MINI[/attcap]
Example Output
My MINI

יישור תמונה לשמאל
loat and image to the left, wrap text around it!
Usage [Commie]value[/Commie]
Example Usage [commie]http://www.torrentforge.com/vb/commie.gif[/commie] -->>
Example Output [commie]http://www.torrentforge.com/vb/commie.gif[/commie] -->>

Esnips
Post Esnips Audio
Usage [e]value[/e]
Example Usage [e]f8ae27b4-beb7-4ea9-8b63-effb3b20d6fe[/e]
Example Output
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Wikipedia reference-link
Usage [en-wikipedia]value[/en-wikipedia]
Example Usage [wikipedia]Vbulletin[/wikipedia]
Example Output [wikipedia]Vbulletin[/wikipedia]

Google Video
Allows you to display Google videos. Simply add the video ID inside the tag.
Usage [gv]value[/gv]
Example Usage [gv]8719729790252878017[/gv]
Example Output

Wikipedia reference-link
Usage [he-wikipedia]value[/he-wikipedia]
Example Usage [wikipedia]Vbulletin[/wikipedia]
Example Output [wikipedia]Vbulletin[/wikipedia]

Highlight
Usage [Highlight]value[/Highlight]
Example Usage [highlight]vBulletin[/highlight]
Example Output vBulletin

IMDb
Links to search on Internet Movie Database
Usage [imdb]value[/imdb]
Example Usage [imdb]Snakes on a Plane[/imdb]
Example Output Snakes on a Plane

internal link
פותח חלון באותו חלון
Usage [link=אפשרות]value[/link]
Example Usage [link=http://www.vbulletin.com]
Example Output [link=http://www.vbulletin.com]

יישור תמונה לימין
Float and image to the right, wrap text around it!
Usage [Nazi]value[/Nazi]
Example Usage [nazi]http://www.torrentforge.com/vb/nazi.gif[nazi]
Example Output [nazi]http://www.torrentforge.com/vb/nazi.gif[nazi]

youtube
Usage [yt]value[/yt]
Example Usage [yt]ejOJkcs-a7s[/yt]
Example Output


כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:22.


מערכת פורומים מבוססת על: vBulletin גירסה 3.6.12
זכויות יוצרים ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
כל הזכויות שמורות © אפי לוי 1998-2013